Kúpna zmluva na auto: čo všetko by mala obsahovať?
Finance

Kúpna zmluva na auto: čo všetko by mala obsahovať?

Kúpna zmluva je nevyhnutnou súčasťou predaja auta. Ide totiž o majetok, ktorý často stojí niekoľko desaťtisícov až státisícov korún. Preto je dôležité mať všetky podmienky prevodu a predaja ošetrené dokumentom, ako je práve kúpna zmluva. Náležitosti kúpnej zmluvy by ste mali poznať vždy, a to nielen keď ju sami spisujete, ale aj keď sa rozhodnete pre výkup auta. V niektorých prípadoch totiž môže byť zle spísaná kúpna zmluva vyhlásená za neplatnú!

Identifikácia oboch strán

V zmluve by malo byť stanovené, kto je kupujúci, a kto je predávajúci. Obe strany by mali uviesť základné identifikačné parametre, ako je meno a priezvisko, adresa, rodné číslo. Ak predáva spoločnosť, potom jej názov, sídlo, IČO a DIČ.

Identifikácia vozidla

Identifikácia vozidla musí byť jednoznačná, aby nemohlo dôjsť k zámene. Rozhodne nestačí napísať predaj Škody Fabia. Ako vozidlo správne identifikovať? V zmluve by mala byť uvedená jeho značka, model, dátum prvej registrácie, VIN kód, farba a poznávacia značka. Taktiež sa do zmluvy píše počet najazdených kilometrov.

Cena za auto

Do kúpnej zmluvy je vhodné uviesť nielen čiastku, ktorá bude za predaj vyplatená, ale aj spôsob úhrady (pri bankovom prevode sa uvádza tiež číslo účtu, na ktorý má byť zaplatené, a dátum splatnosti).

Popis technického stavu auta

Rozhodne je dobré detailne popísať všetky vady, ktoré boli odhalené, aby bolo jasné, že kupujúci o nich vie. Môže sa jednať o škrabance a zárezy karosérie, poškodenie v interiéri, nefunkčné prvky a pod. Pre predávajúceho je ideálne, keď bude technický stav vozidla popísaný čo najdetailnejšie, pretože potom sa kupujúci nemôže vyhovárať na to, že o danej skutočnosti nevedel a požadovať odstúpenie od zmluvy alebo prípadnú zľavu z kúpnej ceny.

Zoznam príslušenstva

Aj tu je vhodné napísať čokoľvek, čo vozidlo obsahuje. Ide napríklad o náhradné kľúče, servisnú knihu, sadu zimných pneumatík, ale aj CD alebo MP3 prehrávač a pod.