Rozdiely medzi spaľovaním a zahrievaním tabaku
Zaujímavosti

Rozdiely medzi spaľovaním a zahrievaním tabaku

Spaľovanie a zahrievanie sú dva rôzne spôsoby, ktoré ľudia používajú na získavanie účinných látok z kríka nicotiana rustica. Zatiaľ čo obe tieto metódy majú spoločného menovateľa v podobe rovnakej suroviny, existujú medzi nimi zásadné rozdiely.

Ako funguje spaľovanie?

Spaľovanie je tradičný spôsob, ktorým ľudia po stáročia užívali výrobky z rôznych omamných rastlín. Ako názov napovedá, pri tejto procedúre sa sušené listy zapaľujú a dym z nich sa vdychuje priamo do pľúc. Prví juhoamerickí domorodci zapaľovali sušené konáre a lístie už v staroveku, keď ich hádzali do plameňov, okolo ktorých počas rituálov tancovali. Neskôr však otvorený oheň nahradili fajky či balené produkty, ktoré ľudia nosia so sebou. Pri horení rastlinnej zmesi dochádza k vzniku splodín a už spomínaného dymu, ktorý obsahuje široké spektrum chemických látok. Tieto látky sú inhalované užívateľom a následne sa vstrebávajú do krvného obehu.

Aký je moderný trend?

Zahrievaný tabak predstavuje modernejší prístup k používaniu listov vyššie spomínaného kríka. Nová metóda sa líši od spaľovania tým, že sa produkt iba zahrieva na dostatočne vysokú teplotu, pri ktorej dôjde k uvoľneniu účinných látok. Ide väčšinou o hodnoty v rozmedzí 315 – 354 stupňov, čo je oproti horeniu asi tretina. Žeravenie prírodného materiálu sa často vykonáva pomocou špeciálnych zariadení, ktoré fungujú na princípe elektromagnetickej indukcie a energiu čerpajú z batérie. Počas tohto procesu sa odparuje iba aerosól, ktorý sa rýchlo rozplynie.

Čím sa navzájom líšia?

Obe činnosti majú spoločný účel, ale zahrievaný tabak má oproti spaľovaniu rad výhod:

  • Vo väčšine prípadov je možné regulovať si teplotu a tým aj silu účinku.
  • Nepotrebujete zapaľovač.
  • Nevzniká popol ani decht.
  • Zahrievaný tabak pri používaní zostáva vo vnútri zariadenia, a tak predstavuje menšie riziko popálenia.
  • Aerosól je diskrétny voči okoliu a jeho pach sa nedrží v miestnostiach, na rukách ani na oblečení.
  • Vplyvom elektronického žhavenia nedochádza k zafarbeniu prstov.
  • V niektorých krajinách sú obmedzenia na zahrievanie vo vnútorných priestoroch miernejšie ako tie na spaľovanie.

Ďalšie spôsoby

Okrem spaľovania a zahrievania existujú aj ďalšie možnosti užívania nikotínu, ktoré sú menej rozšírené, ale pre úplnosť ich uvedieme. Ide na žuvanie, prikladanie náplastí, pitie odvarov, fúkanie rapé a inhaláciu tekutých extraktov.