DRFG má nové príležitosti v oblasti nehnuteľností, telekomunikácií a finančných služieb
Finance

DRFG má nové príležitosti v oblasti nehnuteľností, telekomunikácií a finančných služieb

Ľudia v DRFG, ktorí sa zameriavajú na investície do fondov a dlhopisov, uplatňujú investičný prístup založený na uprednostňovaní investícií v oblastiach, v ktorých sa dobre vyznajú, v miestach, ktoré sú im kultúrne a geograficky blízke, a v projektoch, v ktorých môžu získať významný rozhodovací podiel.

Ich hlavné činnosti v spoločnosti však zostávajú zachované:

  • Nehnuteľnosti,
  • telekomunikácie
  • a finančné služby.


V oblasti nehnuteľností spravujú najmä komerčné obchodné priestory a sklady. Tieto aktíva už presiahli 10 miliárd Kč.

Nová kancelária v Poľsku

Skupina založila pobočku DRFG Polska vo Varšave. Významným krokom vpred je aktívna účasť na developerských projektoch, najmä v segmente logistiky, ľahkej výroby a rezidenčnej výstavby, kde sa trhová hodnota týchto projektov pohybuje okolo troch miliárd korún.

Czech Home Capital – nový prírastok do DRFG

Začiatkom júla 2021 sa DRFG stala najväčším akcionárom spoločnosti Czech Home Capital, ktorá investuje do nájomného bývania v Českej republike a vybraných krajinách EÚ. Strategickým krokom je budovanie a rozširovanie vlastného územne diverzifikovaného portfólia bývania v stabilných lokalitách. Czech Home Capital v súčasnosti spravuje 8 000 bytových jednotiek v Českej republike.

Najdlhšia a najmodernejšia optická sieť na Slovensku

S veľkým úspechom sa spoločnosti DRFG podarilo dokončiť výstavbu najdlhšej a najmodernejšej optickej siete na celom Slovensku a prví zákazníci už využívajú najvyšší štandard služieb.

CZECH FUND – České investičné fondy

Je značka investičných podielových fondov zameraných na investície do nehnuteľností v strednej Európe. Realitné fondy združujú prostriedky investorov a umožňujú im podieľať sa na výnosoch z miliárd aktív už pri nižších vkladoch.

Objem transakcií dojednaných vo finančnom sektore sa pohybuje v miliardách a neustále rastie. „Sú to fantastické čísla napriek všetkým vonkajším okolnostiam, ktoré nás obmedzovali. Nedávno sme predstavili nový fond pod značkou CZECH FUND zameraný na rozvojové projekty a určený pre kvalifikovaných investorov. V tomto smere sa rozhodne nezastavíme. Ďalšie, nemenej zaujímavé produkty prídu čoskoro,“ sľubuje David Rusňák.