Čo všetko obnáša demolácia domu?
Bývanie

Čo všetko obnáša demolácia domu?

Demolácia domu je na spadnutie, ale stále sa vám do toho nechce? Dôvodom je predovšetkým nevedomosť toho, čo búracie práce so sebou vlastne prináša. Poďme sa preto na túto tému pozrieť trochu bližšie a prezradiť si, s čím počítať a s čím nie, pokiaľ sa do tohto kroku pustíme alebo musíme pustiť napríklad preto, že nám dom alebo kôlňa na záhrade začínajú padať na hlavu.

Obiehanie úradov

Zo všetkého najskôr je nutné si uvedomiť, že pokiaľ sa rozhodnete (alebo budete donútení) pre demolačné práce, musí vám tento krok niekto schváliť a posvätiť. Respektíve musíte získať takzvaný demolačný výmer, bez ktorého sa do búrania nemôžete pustiť. Inými slovami, vaše prvé kroky budú mieriť na úrady. A tam síce nikto nechodí rád, ale v tomto prípade je to nutné.

Pri väčšine búraní bežných stavieb stačí vyplniť ohlásenie odstránenia stavby, v iných prípadoch je nutné predložiť aj dokumentáciu a ďalšie veci, ktoré sa týkajú napríklad stavieb do budúcnosti. Zatiaľ čo niekedy je kompetentný iba ohlásenie, inokedy je nutné mať doslova povolenie. A spomínané dokumenty je spravidla nutné dopĺňať pri druhom spomínanom čiže vo chvíli, keď žiadate o povolenie demolácie stavby.

Prísna režim pri stavbách s azbestom

K čomu sa pristupuje trochu inak a ďaleko prísnejšie je azbest, respektíve búranie stavieb, v ktorých jadre sa azbest nachádza. Tento veľmi nebezpečný materiál sa v minulosti pridával do stavebných materiálov, dnes je však materiálu koniec. V niektorých, najmä starších, budovách sa však môže nachádzať av takom prípade sa musí povolať špeciálna firma, ktorá k azbestu pristupuje tak, ako ukladá zákon aj zdravotné odporúčania.

Nie je to lacná záležitosť

Ak zabudneme na možnosť, že hrozí za nedodržanie predpisov vysoké pokuty, aj keď búrate nehnuteľnosť na vašom pozemku, všeobecne nie sú demolačné práce lacnou záležitosťou. Tento krok takzvane „lezie“ do peňazí a správne poplatky sú skutočne tým najmenším, čo budete a môžete platiť.

Tým, že sa zbúra nehnuteľnosť rozhodne nekončí vaše výdavky. Musíte tiež vynaložiť náklady na to, aby ste odviezli stavebnú suť do zberného dvora.