Pulze, nová generácia elektronických zariadení na zahrievanie tabaku
Zdravie

Pulze, nová generácia elektronických zariadení na zahrievanie tabaku

E-cigarety a iné elektronické alternatívy tabaku si už pred časom získali priazeň mnohých používateľov. Príchod prvých lastovičiek do tejto oblasti spôsobil revolúciu. Bol to jeden z významnejších krokov vpred po pomerne dlhom období stagnácie a pohodlnosti developerov. Každý, kto sa viac či menej zaujímal o podobné výrobky, sa začal zaujímať aspoň o tieto elektronické pomôcky, ktoré sľubovali menšie poškodenie organizmu a mnoho ďalších výhod. Počiatočné nadšenie však pomerne rýchlo opadlo a nadšeným používateľom začali pomaly padať ružové okuliare z očí.

Všetko, čo sa blyští, nie je zlato…

Hoci hlavnou a najvýraznejšou vlastnosťou, ktorou sa tieto nové výrobky snažili osloviť zákazníkov, bola ich nižšia škodlivosť, časom sa ukázalo, že napriek určitému zníženiu množstva toxínov vstrebávaných do tela tieto zariadenia v žiadnom prípade nepredstavujú bezrizikovú alternatívu. Argument škodlivosti sa tak dostal do úzadia a výrobcom nezostávalo nič iné, ako ponúknuť používateľom nové, lepšie a zaujímavejšie výhody.

Nenápadné riešenie

Nie príliš pozitívny vplyv na našu celkovú kondíciu však určite nie je jedinou škodlivinou, na ktorú treba upozorniť. Bolo teda načase postupne odstraňovať ďalšie a ďalšie nežiaduce účinky, ktoré obťažovali nielen samotných používateľov, ale aj ich najbližšie okolie. Vyhrievané tabakové zariadenia sú v súčasnosti veľmi populárne. Vďaka technologickej zmene, ktorá obchádza proces spaľovania, sa odstránilo množstvo nežiaducich účinkov. Práve proces spaľovania, počas ktorého sa v bežných výrobkoch uvoľňuje nikotín, je zodpovedný za väčšinu nepriaznivých účinkov užívania. Okrem nikotínu sa do tela uvoľňujú aj toxické látky, ako napr.:

  • Decht
  • Oxid uhoľnatý

Keď sa táto fáza odstránila a nahradila jednoduchým zahriatím tabakovej kazety na určitú požadovanú teplotu, odstránili sa viaceré účinky. Jedným z najobľúbenejších zariadení v súčasnosti je Pulze. Používatelia tak majú možnosť vychutnať si svoj obľúbený rituál bez:

  • Žltnutie zubov a nechtov
  • Vôňa oblečenia
  • Zakúrené miestnosti

Pulze a ďalšie podobné zariadenia tak predstavujú jedného zo súčasných lídrov, ktorí udávajú a udržiavajú dynamické tempo pre celú oblasť.