Pri predaji nehnuteľností môže dôjsť na nepríjemné problémy. Exekúcia je len jedným z nich
Finance

Pri predaji nehnuteľností môže dôjsť na nepríjemné problémy. Exekúcia je len jedným z nich

Predať svoju nehnuteľnosť – úlohu, ktorú na svojich pleciach nesie každý, koho toto bremeno z tehál a malty už dlhšiu dobu ťaží. Predovšetkým sa človek snaží predať to klasickou cestou, ale nie vždy je všetko tejto klasickej ceste naklonené. Veľakrát totiž môže dôjsť na nepríjemné skutočnosti, ktoré chystaný predaj skomplikujú. A exekúcia býva iba jedným z týchto problémov.

Nemá nehnuteľnosť právne vady?

Takzvané právne vady sú tým, čo môže skrížiť cestu bezproblémovému predaju. Patria sem spomínané exekúcie, tiež vecné bremeno alebo takzvané čierne stavby čiže stavby na pozemku, ktoré neboli zriadené vďaka stavebnému povoleniu, ale zákon sa pri ich stavbe obišiel. A to môže byť značný problém najmä pre realitné kancelárie (výkup nehnuteľností je stále v hre, tu právne vady nevadí, či už sa jedná o výkup bytu alebo výkup domu).

Okrem spomínaných právnych vád do tejto kategórie tiež spadajú predkupné práva alebo iné právne zaťaženia, ktoré sa možno zdajú byť len formalitou, ale odstránenie tejto prekážky býva behom na dlhú trať (navyše nie vždy sa poleno z cesty skutočne podarí odstrániť).

Keď nemáte čas strácať čas

Keďže sa ale k predaju nehnuteľností veľmi často pristupuje až v okamihu, keď je to jediné východisko z finančnej tiesne, človek nemá čas strácať čas. A keďže nestojí o to, aby nehnuteľnosť zaťažená exekúciou prešľap do dražby, hľadá možné cesty, či také existujú. A jednu z nich sme napokon už zmienili, je jej výkup nehnuteľnosti.

Vykúpiť nehnuteľnosť je totiž rýchly a jednoduchý spôsob, ako sa zbaviť bremena v podobe nehnuteľnosti a ako zároveň získať peniaze čo najrýchlejšie. Celý výkup totiž prebieha len pár dní a peniaze sa dostávajú v hotovosti a na ruku.

Je síce pravdou, že sa nezíska plná kúpna cena predávanej nehnuteľnosti, ale to nevadí – získa sa valná väčšina, a to naozaj rýchlo bez toho, aby niekomu vecné bremeno, exekúcie alebo ďalšie právne vady vadili.