Čo tvorí zamestnaneckú skúsenosť vo firme?
Zaujímavosti

Čo tvorí zamestnaneckú skúsenosť vo firme?

Skúsenosti a referencie sú nakoniec to, čo o spoločnosti povie najviac. Sú preto rozhodujúcimi faktormi v okamihu, keď človek hľadá nielen prácu, ale aj partnera pre realizáciu svojho projektu. Alebo len keď hľadá nejakú službu, ktorú môže využiť na uspokojenie svojich potrieb. Skrátka a dobre hovoríme o skvelom pomocníkovi, ktorý však bude efektívny iba za predpokladu, že vieme, čo od druhej strany chceme. Potom sa môžeme snažiť pátrať po tom, čo takú skúsenosť vlastne tvorí. Poďme si rozobrať rovno zamestnaneckú skúsenosti.

Priestor

Na zamestnanecké skúsenosti či zamestnaneckom hodnotení hrá úlohu niekoľko faktorov. Ľudia, priestory a tiež technológie, samozrejme aj prístup zamestnávateľa a zamestnanecké benefity, ale všeobecne by sme skúsenosť zamestnanca so spoločnosťou mohli rozobrať na spomínané tri časti.

Začnime pri oných priestoroch. Budúcnosť fyzického pracovného priestoru, kancelárie alebo naopak možnosť pracovať z domu – to všetko sa zrkadlí v tejto časti skúsenosti. V najlepšom prípade je, keď je spoločnosť veľmi flexibilná, ale zase to nemusí opäť vyhovovať každému zamestnancovi.

Ľudia

Alebo aj kultúra vo firme. To je pravdepodobne najviac dôležitý aspekt či parameter, ktorý tvorí zamestnanecké hodnotenie, respektíve zamestnaneckú skúsenosť. Kultúra všeobecne pramení z hodnôt, postojov a tiež poslania. Ak ste so všetkými týmito vecami na jednej vlne, respektíve sú na jednej vlne zamestnávatelia a zamestnanci, nie je tu dôvod, prečo by jedna zo strán mala opúšťať pracovný pomer (ak sa samozrejme plní práce tak, ako sa má plniť).

Ľudia sú najdôležitejšou súčasťou zamestnaneckej skúsenosti preto, že ju každý deň potrebujeme a každý deň ju vnímame, nasávame, každý deň ju môžeme posilňovať.

Technológia

Zamestnanci si však dnes všímajú aj to, aké nástroje na vykonávanie svojej práce používajú. A aj to hodnotí, aj preto sú technológie neoddeliteľnou súčasťou ich hodnotenia. Tí, ktorí používajú nástroje zastarané, rovnako tak nefungujú na moderných komunikačných platformách, sa tým najlepším hodnotením pýšiť práve nemusia.