Za úrazy si často môžu ľudia sami. V čom chybujeme na pracovisku?
Zaujímavosti

Za úrazy si často môžu ľudia sami. V čom chybujeme na pracovisku?

Zaistiť riadnu bezpečnosť práce je jedna vec, ale skutočne predchádzať pracovným úrazom je vec druhá. Aby bolo všetko riadne a právne správne, oplatí sa využiť služby spoločnosti Extéria, o ktoré sa dočítate v Extéria referenciách. Popredný poskytovateľ poradenstva v oblasti BOZP a PO sa totiž postará o to, aby ste prípadnými kontrolami prešli na výbornú. Navyše vás upozorní na niekoľko prešľapov pracovníkov, ktoré k úrazom bohužiaľ vedú.

Komunikačné šumy

Alebo inak nazývaný aj nedostatok komunikácie. Pokiaľ si pracovníci nedokážu medzi sebou povedať, že niekde vznikol nejaký problém, prekážka alebo došlo k nejakej nehode, čoskoro môže k úrazu dôjsť. Nedostatok komunikácie spejúcej k úrazom je teda predovšetkým ústny, ale môže byť samozrejme aj písomný.

Ľudia by medzi sebou na pracovisku mali hovoriť. Mali by si oznamovať, čo sa bude robiť, čo bolo dokončené, mali by odstrániť pochybnosti a priestory pre domnienky, ktoré k úrazom spejú.

Roztržitosť

Každý z pracovníkov by sa navyše mal na svoju prácu maximálne sústrediť. Veľmi častou chybou býva predovšetkým to, že sa myslí na hromadu iných vecí alebo sa pozornosť pri vykonávaní pracovnej náplne upína ku všetkému ostatnému iba nie k tomu, čo sa má práve vykonávať.

Aby ste predchádzali na pracovisku úrazom z roztržitosti, v najlepšom prípade vždy dokončujte prácu, riadne spisujte kontrolné listy a po návrate k práci sa radšej vráťte o pár krokov pred jej prerušením.

Únava

Čo stojí za veľkým množstvom pracovných úrazov je bezpochyby únava, ktorá na človeka dolieha väčšinou z jeho osobnej nezodpovednosti a minima spánku. V prípade, že evidujete u seba alebo u kohokoľvek z kolegov únavu, reagujte na ňu. Prácu si plánujte tak, aby ste s tou najzložitejšou a najťažšou boli hotoví najskôr.

Proti únave pomáha aj pravidelné cvičenie a spánková rutina.