Rybárstvo je taky šport! Aké ryby u nás chytajú rybári najmenej a naopak najviac?
Zaujímavosti

Rybárstvo je taky šport! Aké ryby u nás chytajú rybári najmenej a naopak najviac?

S odchodom zimy si rybári opäť začali vyťahovať a pripravovať svoje rybárske vybavenie. Majú len chvíľku na to, aby sa opäť dostali do formy, pretože onedlho opäť začnú rôzne rybárske preteky, kedy sa rybári medzi sebou pobijú o najväčší úlovok. Rybolov či rybárstvo je rozhodne jeden zo stále obľúbených športov, ktoré vyhľadávajú hlavne muži, ktorí chcú byť chvíľku sami a v pokoji. Navyše chcú neustále zdolávať aj svoje osobné rekordy, a tak sa snaží chytať nielen najväčšie ryby, ale aj zaujímavé ryby, ktoré chytí napríklad len málokto. Ponúka sa otázka, aké ryby sú chytajú najmenej a aké naopak najviac.

Ako už bolo spomenuté, rybárstvo alebo skôr rybolov je dnes obľúbený šport, ktorý vykonávajú predovšetkým páni. Rybárskych pretekov je počas teplých ročných období hromada, chytia sa rôzne druhy rýb. Aké sa však chytia najčastejšie a o aké sa zavadí len naozaj zriedkakedy?

Aké ryby sa chytí najčastejšie?

Najviac lovenie sú kapry, ktorých sa za rybársku sezónu chytí v Česku aj cez milión. Nemôžeme sa tomu čudovať, veď kapry tvorí viac ako osemdesiat percent našej všetky rybie populácie. Žijú nielen v prirodzených vodách, ale aj v umelo vytvorených rybníkoch. Zatiaľ najväčším chyteným kaprom bol kapor, ktorý meral 108 centimetrov a vážil 29 kilogramov.

K ďalším často loveným rybám patrí napríklad pleskáč veľký, ktorého sa chytí zhruba sto päťdesiat tisíc, tiež sa často chytí pstruh dúhový alebo šťuka.

Aké rybie sa chytí len zriedkakedy?

Čo sa týka najmenej lovených rýb, k nim patrí napríklad hlavátka obyčajná, ktoré sa ročne chytí len osem kusov. Je to veľmi ohrozený druh ryby, ktorý obýva hlavne širší podhorskej rieky. Taktiež sa menej často chytí maréna alebo takzvaný mieň jednovousý, ktorého sa ročne chytí necelých štyristo kusov. Spomínané marenia sa chytí za rok sezóny rybolovu tak sto kusov.