Tri známe i menej známe metódy zváranie hliníka
Zaujímavosti

Tri známe i menej známe metódy zváranie hliníka

Hliník môžeme poznať ako striebristý, veľmi ľahký kov, ktorý je ale známy aj tým, že sa veľmi ťažko zvára. Jeho zváranie naozaj neprebieha tak ľahko ako zváranie iných kovov, zváranie hliníka je ďaleko ťažšie a komplikovanejšie. Podiel na zlom zváranie má hlavne veľká afinita ku kyslíku, ďalej tiež rýchly tvorba kysličníka hlinitého a okrem iného tiež vysoká teplota tavenia. Aj keď sa však zváranie hliníka javí ako veľmi ťažké a v skutočnosť sa o náročnú činnosť naozaj jedná, aj domáci majstri sa k tomu občas odhodlajú. A nielen tým prinášame tri metódy, ako na zváranie hliníka.

Zváranie metódou TIG

Skratka TIG znamená Tungsten Inert Gas, táto metóda zváranie tak inými slovami znie „metóda zváranie hliníka netaviacou sa elektródou“. Metóda zváranie TIG je pomerne rozšírená a veľmi známa, dokáže totiž poskytnúť zvary tej najvyššej kvality. V poslednej dobe je dopĺňaná hlavne o podávača prídavných materiálov, čím sa eliminuje nižší výkon zvárania, čo bolo brané ako najväčšia nevýhoda.

Zváranie hliníka MIG

Tiež existuje iná metóda, a síce zváranie hliníka metódou MIG. Skrátka pochádza z Meta Inert Gas, jedná sa teda o zváranie hliníka taviacou sa elektródou. Aj v tomto prípade sa jedná o veľmi rozšírenú metódu, ktorá spočíva v horiacom elektrickom oblúku, ktorý stojí medzi odtavující sa drôtovú elektródou. Pri tomto zváraní sa presvedčte o tom, že je zdroj naozaj vhodný pre zváranie hliníka, teda že nie je možnosť zmeny polarity. Hliník pri tomto zváraní musí byť vybavený štvorkladkovým podávačom, pretože je inak veľmi mäkký.

Zváranie hliníka obalenou elektródou

Pri tomto zváraní dôjdete k názoru, že je to zváranie veľmi podobné zváranie ocele. Je to tak. Pri tejto metóde zváraní sa uistite, že sú zvárané časti suché, odmastené a tiež mechanicky očistené.