Najčastejšie otázky ohľadom závislostí a odpovede na ne
Zaujímavosti,  Zdravie

Najčastejšie otázky ohľadom závislostí a odpovede na ne

Závislosť na drogách, závislosť na alkohole, gamblerstve, workoholizmus – dnes nijako výnimočné slová, skôr veľmi skloňované témy, ktoré končia jedným jediným, a to: liečbou závislostí. Teda v prípade, že má človek chuť a čas sa od svojho návyku zbaviť. Je však veľká škoda, že aj keď sú závislosti dnes na dennom poriadku, len zriedkakedy sa o nich hovorí. Sú totiž stále brané za akési tabu, preto si poďme odpovedať na tie najčastejšie otázky.

Prečo závislosť vzniká?

Dôvodom vzniku závislosti je veľmi často obyčajná nezrelosť, prípadne túžba urobiť dojem na druhých. Človek sa dostane do zlej party, na bujarú oslavu, alebo je prípadne len sám vo veľkej stresovej záťaži alebo v bolestiach. Aj také situácie človeka doháňa k tomu, že chytí drogu, či už má tuhú alebo tekutú podobu.

Ako sa závislosť prejavuje?

Oddialenie od rodiny, obmedzenie vzťahov, obmedzovanie koníčkov sú len ďalšie symptómy nejakej závislosti. K vôbec prvým patrí túžba po danej droge. Až potom dochádza k obmedzeniu prevádzkovania nejakej aktivity, prípadne k útlmu bežných činností.

Aké sú ďalšie štádiá závislosti?

Závislý človek má najskôr neutíchajúcu chuť na nejakú drogu, pretože mu privádza vytúžené pocity (veľmi často úľavu od bolestí alebo iných nepríjemných stavov, tiež prináša pocit blaženosti a radosti). Na takých stavoch sa človek veľmi rýchlo stane závislým, a to dokonca v takej miere, že drogu postupne začne užívať nie preto, že by túžil po úľave, ale preto, že bez nej nedokáže byť.

A to sa následne odráža na vzťahoch alebo životnom štýle.

Je cesta von?

Samozrejme. V súčasnej dobe existujú najrôznejšie liečebné programy, do ktorých môže závislý v poriadku vstúpiť. Človek ale musí sám chcieť a pochopiť, že je skutočne závislým. Nevylieči sa ten, kto si túto skutočnosť odopiera.

Okrem liečebného programu musí závislý človek cítiť podporu blízkych. Tí ho väčšinou o nutnosti liečby presvedčia, pokiaľ je závislosť ešte v raných štádiách.