Chyby, ktorých by ste sa mali pri franšíze vyvarovať
Zaujímavosti

Chyby, ktorých by ste sa mali pri franšíze vyvarovať

Podnikanie nesie vždy riziko, že neuspejete. A to aj v prípade, že sa jedná o franchising, kedy je vstup na trh veľmi uľahčený. Tento špecifický spôsob podnikania síce môže vstup na trh veľmi uľahčiť, nie vždy ale môže viesť k spokojnosti oboch strán. Často dochádza k chybám, kvôli ktorým je franšíza nefunkčná. Pritom to, aby sa darilo ako franšízorovi (už zavedenej firme, napríklad Extérii Market), tak franšízantovi (osobe, ktorá pracuje pod menom franšízora) je dôležité pre obe strany.

Nespravodlivé podmienky

Pokiaľ franšízor neposkytne dostatočnú odmenu pre franšízanta alebo mu nastaví nesprávne podmienky, len ťažko môže očakávať, že franšízant dá do podnikania maximum. Naopak – ak bude správne ohodnotený, môže z podnikania pociťovať vyššiu mieru uspokojenia. To povedie k jeho proaktívnemu prístupu a lepším výsledkom. A tie sú dôležité aj pre franšízora. Takže aj keď sa franšízor snaží získať vďaka franšíze čo najviac, nemal by zabúdať na to, že úžitok musí mať aj franšízant.

Odborné rady

Práve proti nespravodlivo koncipovanej zmluve, ale aj jej skrytým dodatkom, vás môžu ochrániť právnici. Je dobré, keď sa tento právnik orientuje vo svete franchisingu, pretože jedine tak vám dokáže poskytnúť čo najlepšie rady. Bohužiaľ, za takého právnika si budete musieť priplatiť. Sú to ale dobre vynaložené peniaze, ktoré vás môžu uchrániť toho, že sa upíšete niečomu, čo nechcete alebo nemôžete plniť.

Zoznámenie s franšízorom

Ďalšou chybou môže byť to, že franšízista v skutočnosti franšízora nepozná. Vzhľadom na to, že vaše podnikanie bude úzko previazané, je potrebné, aby ste sa vo franšíze čo najlepšie zorientovali. Ešte pred podpisom franšízorovej zmluvy si zistite históriu, obchodný model franšízora a tiež rozsah jeho ponúkanej pomoci. Je vhodné, aby franšízor dobre komunikoval a bol ochotný s vami riešiť vzniknuté problémy čo najskôr.