Nové hranice minimálnej teploty na pracovisku
Zaujímavosti

Nové hranice minimálnej teploty na pracovisku

Teplota na pracovisku patrí bez preháňania medzi najdiskutovanejšie témy BOZP a PO. Zamestnávateľ je totiž povinný zabezpečiť zamestnancom také pracovisko, ktoré bude z hľadiska BOZP spĺňať bezpečnostné a hygienické požiadavky vrátane stanovených mikroklimatických podmienok. V súvislosti s energetickou krízou a príchodom zimného obdobia však došlo k zníženiu hranice minimálnych teplôt.

Záleží na triede práce

Hodnoty sú rozdelené do niekoľkých kategórií podľa toho, či je pracovisko klimatizované alebo nie a podľa tzv. triedy práce, pričom zmeny sa dotknú prvých dvoch tried. Trieda I zahŕňa prácu v sede s minimálnou pohybovou aktivitou, teda kancelársku administratívu, kontrolnú činnosť vo velínoch alebo triedenie drobných predmetov. Trieda IIa znamená ľahkú manuálnu prácu rúk a paží (napríklad riadenia), IIb potom prácu postojačky strvalým zapojením rúk a nôh (mechanici, zvárači a pod.).

Pre triedu I novo platí minimálna teplota 18 °C namiesto bývalých 20 °C. Pri triede IIa došlo tiež k poklesu o 2 stupne, a to z 18 na 16 °C. Trieda IIb zostáva bez zmeny. Rovnaké hodnoty novo platia aj pre klimatizované pracovisko, v minulosti na nich totiž minimálna teplota bola ešte o 2 stupne vyššia.

Zmien sa nedočkali len pracoviská

Zmeny teplôt sa dotýkajú aj ďalších priestorov. V šatniach dôjde k poklesu z 20 ° C na ° 18 ° C, v umývačkách z 22 na 19 ° C. Rovnaká minimálna teplota je novo aj v sprchách, pre ktoré v minulosti platila hranica 25 °C. Na toaletách môže byť novo miesto 18 °C len 15 °C.

Tieto minimálne teploty platia po celé vykurovacie obdobie, teda od 1. septembra do 31. mája nasledujúceho roku. Zmeny sa okrem pracovísk dotýkajú aj administratívnych budov, škôl, materských škôl, zdravotníckych zariadení, sociálnych zariadení, hotelov, reštaurácií, vysokoškolských internátov a ubytovní. Cieľom je znížiť spotrebu energií, a to zhruba o pätinu. Maximálne teploty žiadnymi zmenami neprešli.