Korfbal: Kolektívna loptová hra pre všetkých
Zaujímavosti

Korfbal: Kolektívna loptová hra pre všetkých

Loptový šport, ktorý má svoje korene vHolandsku. Niečo ako basketball, ale bez driblinka. Kolektívna hra, kedy nastupujú muži aj ženy na jedno ihrisko. Už ste o tomto nevšednom športe počuli?

História športu

Ako už bolo spomenuté vyššie, korfbal pochádza z Holandska, kde sa na začiatku 20. storočia vyvíjal ako šport, ktorý mal prepojiť oddelenú telesnú výchovu dievčat a chlapcov. Hlavným cieľom rozvoja korfbalu bolo zamedziť vytváraniu rozdielov v chlapčenských a dievčenských športoch a zároveň podporiť súťaživosť oboch pohlaví v jednom tíme.

V roku 1920 bol korfbal prvýkrát predstavený svetu na olympijských hrách v Antverpách. Už v 30. rokoch minulého storočia vznikali prvé korfbalové asociácie, hlavne teda v Belgicku a Holandsku.

Prví českí hráči sa do kontaktu skorfbalom dostali v 80. rokoch. Ešte pred revolúciou bola vykonaná menšia osveta, ktorá mala za cieľ zaradiť tento nevšedný šport do školských osnov. Už v roku 1991 vznikol v Čechách prvý korfbalový zväz.

Priebeh hry

Jeden tím tvorí 8 hráčov – 4 muži, 4 ženy a hrá sa 2 x 25 minút. V tíme sa hráči rozdelia na útočníkov a obrancov. Po dvoch košoch sa tieto role automaticky obracajú. Cieľom hry je nastrieľať čo najviac košov, ktoré sú umiestnené na stojane vo výške 3,5 m. Hráči sa musia vyvarovať technických a fyzických priestupkov.

Veľkou zaujímavosťou je, že hráči môžu brániť iba hráčov rovnakého pohlavia a fyzický kontakt je veľmi obmedzený, aby nedošlo k akémukoľvek násiliu. Ďalším špecifikom korfbalu je tzv. bránená streľba. Útočník nesmie vystreliť v momente, kedy je medzi ním a košom obranca, ktorý sa snaží brániť loptu. Útočník je od obrancu vzdialený maximálne na dĺžku paže a smiečom udržuje neustály očný kontakt.

Štandardne sa korfbal hrá slotom o veľkosti 5, ale pokiaľ sa jedná o stretnutie detí alebo dorastencov, môžu byť k hre použité aj lopty veľkosti 3 a 4.

Korfbal vo svete

Ku korfbalovej špičke patrí Holandsko a v tesnom závese je susedné Belgicko. Česká republika patrí k zemiam, o ktorých je vkorfbalovom svete tiež veľa počuť. Korfbalový zväz eviduje v Česku vyše 2 tisíc hráčov a najväčším úspechom je doposiaľ strieborná medaila z Majstrovstiev Európy v Španielsku v roku 2002. Korfbal je kolektívny šport, ktorý stavia mužov aj ženy do jedného hracieho poľa. Rozšíri sa tento fenomén aj do ďalších športov?