Ako sa líšia a v čom sa naopak podobajú búracie a demolačné práce
Zaujímavosti

Ako sa líšia a v čom sa naopak podobajú búracie a demolačné práce

Búracie a demolačné práce sú na prvý pohľad dva zameniteľné pojmy, ale nie je tomu tak. Odborníci voboru stavebníctva vedia, že je medzi nimi dosť podstatný rozdiel. V čom presne sa líšia?

Čo sú búracie práce?

Pri búraní dochádza k rozpojeniu a demontáži celej konštrukcie stavby alebo jej častí. Možno si pod tým jednoducho predstaviť to, že sa celá stavba rozoberá kúsok po kúsku a jednotlivé materiály môžu byť znova použité. Menšie objekty je možné zbúrať svojpomocne (za podmienok vymedzených zákonom), na väčšie búracie práce je nutné najať si špecializovanú firmu.

Medzi búracie práce sa naopak neradí demontáž lešenia alebo iných podporných konštrukcií. Nejedná sa ani o odstránenie silových, svetelných alebo telekomunikačných stĺpov.

Čo sú demolačné práce?

Demolácia je na druhú stranu úplné zničenie budovy, pričom z materiálov, ktoré zostanú, už nemožno použiť takmer nič. V súčasnej dobe patrí medzi obľúbenejšie riešenie, pretože znovu stavať zo starých použitých materiálov sa stavia len málokedy. Kdemolici sa používa ťažká technika, ako sú buldozéry, rýpadlá a žeriavy.

U oboch hrozí riziko úrazu

Čo majú oba pojmy spoločné, to je vysoké bezpečnostné riziko. Pri búraní a demolácii sú ohrození nielen tí, ktorí ich vykonávajú, ale aj osoby a zvieratá, ktoré sa pohybujú v okolí. Medzi tie najkritickejšie a najčastejšie zranenia patria pády zvýšenia, zranenia alebo poškodenia majetku padajúcimi materiálmi, poškodenie rozvodných sietí, požiar, nekontrolovateľný zosuv stavby alebo kontakt s nebezpečnými materiálmi.

Pri búraní aj demolácii je nutné sa vopred uistiť, či nebudete vystavení nebezpečnému azbestu. Všetci, ktorí sa na prácach podieľajú, musia používať predpísané ochranné pracovné prostriedky, ako sú helmy, ochranné okuliare, reflexné vesty, rukavice, bezpečnostné topánky a respirátory proti prachu. Je tiež potrebné priebežne monitorovať hluk a vibrácie, aby nedošlo k kújme na zdravie pracovníkov ani poškodeniu okolitých stavieb.